Новини

Нова онлайн услуга от НАГ – Столична община

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община обяви старта на нова електронна услуга за изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти.

За ползване на онлайн услугата е необходима регистрация в портала на НАГ.

Интерактивната схема предоставя възможност за изберане на желаното място за поставяне на акционния преместваем обект. Попълва се информация за него и се изтегля изготвената схема в PDF формат, който след това може да се разпечата.

Местата предназначени за провеждане на акционни събития са отбелязани върху картата като точки, оцветени в син цвят. Когато се навигира по картата навътре, точките започват да стават по-прецизни като местонахождение. При достатъчно приближение точките изчезват и биват заменени от схеми, които са разграфени на квадратчета. Всяко квадратче в рамките на дадената схема съответства на 1 кв.м. и може да бъде активирано с един избор върху него с ляв бутон на мишката. Избора на квадратче указва на схемата, че там ще бъде поставен обект, заемащ 1 кв.м. При избор на повече квадратчетата системата пресмята желаната заемана площ, спрямо броя на избраните квадратчета.

Системата пресмята автоматично сумарната площ на отбелязаните от обекти. Генерираната схема не изисква намесата на служител от Направление „Архитектура и градоустройство“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us