Новини

Нова схема в IsofMap показва териториите с пределно допустими стойности на устройствените показатели

Онлайн платформата IsofMap има нов слой в тематичната карта на Общия устройствен план. Добавена е схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри. Тя бе приета от Столичния общински съвет с решение № 67 от 14.02.2019 г.

Схемата се зарежда като отделен слой в мащаб 1:30000 и по-едри. Надписите на схемата се визуализират в мащаб 1:5000 и по-едри. Подробна информация от слоя може да се извлече чрез бутона за информация.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us