Новини

Нови 30 землища ще се сдобият с кадастър

Със заповед на изпълнителния директор на АГКК е открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии на 30 землища в област Варна. Текстът на заповедта в момента е достъпен само на страница 132 от брой 95 на „Държавен вестник“. Изпълнителят е същият, който се е нагърбил със създаването на кадастър за 36 землища в област София. Процедурата по възлагане отново не е известна.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us