Новини

Новини Юли/Август

АГКК и НАПИ започват спешно заснемане на пътищата

logoИзпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Цветен Боев и изпълнителният директор на Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) инж. Янко Янков се договориха да започне кадастрално заснемане на републиканските пътищата.
Спешната необходимост от кадастрално заснемане на републиканската пътна мрежа и големият брой разминавания между парцеларните планове по техническите проекти и кадастралната карта на България наложи тази мярка. Отстраняване на разминаванията в картите и плановете е от ключово значение за качеството на пътните проекти, особено когато те са част от оперативните програми на ЕС.
Двете институции взаимно ще си предоставят данни с цел да се постигне актуалното състояние на пътната инфраструктура в кадастралната карта на страната. Вярното нанасяне на пътищата и трасетата в пътната карта на България има решаващо значение и за GPS-системите, както и за бъдещото актуване на пътищата от републиканската пътна мрежа.

 

Геодезистите могат да загубят 24 милиона лева заради обжалване на търговете в АГКК

Няколко фирми, занимаващи се с геодезия, поискаха обжалване на решения на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от началото на годината. Тези обжалвания са подадени пред Комисията за защита на конкуренцията през първите шест месеца на тази година. Жалбите са срещу решенията за поръчки на агенцията за създаване на специализирани, кадастрални или едромащабни карти. Само от три от тези обжалвания са с искане за временна мярка.
Фирмите, подали жалбите, са ЕТ “Интерфейс – Петко Казанлъклиев” от Габрово, ГД „Геофото България” от София, „Аеро-план Варна”, „Мапекс”АД, ГД „Геоинженеринг”, „ГЕОСОФ”ООД, ГД ”ЗЕНИТ” от Пазарджик.
Както „Геомедия” вече писа, въпреки глобалната икономическа криза, Агенцията по кадастъра възнамерява да отпусне през тази година близо 24 милиона лева за специализирани карти и за ортофотопланове. Обжалванията на търговете обаче проточват във времето започването на дейността на фирмите, спечелили конкурсите. Това поставя под въпрос дали изобщо тези пари ще бъдат усвоени.
Според анкета на сп. „Геомедия”, проведена на сайта, 71.88% от отговорилите смятат, че трябва да се сезира комисията по етика към Камарата на инженерите по геодезия. Други 21.88% отговарят, че макар да не участват в търговете, смятат, че трябва да се сезира комисията.Едва 3.13% смятат, че не бива да се предприемат каквито и да било действия.

 

Обучават общините за работа с пространствени данни

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) започна обучение на общинските администрации за работа с пространствени данни. Дистанционните онлайн курсове се организират във връзка с изпълнението на изискванията на директивата INSPIRE на Европейския съюз за създаване на инфраструктура за пространствени данни, по която ДАИТС е национален координатор. Обучението е възложено за изпълнение по проект „Създаване на организационни и технологични предпоставки за оперативно съвместяване на геоинформационните системи и на геопространствените данни в държавната администрация на Република България. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), изпълняван от ДАИТС.
Дистанционните курсове са на тема „Въведение и същност на геопространствените данни” и „Планиране на геоинформационни системи за интерпретиране на геопространствени данни”. В тях можеше да участва по един представител на общинска администрация. Успешно преминалите курса на обучение получиха сертификати за придобитите познания по тематиката.
Линкът към курсовете е: www.training.esribulgaria.com, който може да бъде достъпен директно, или през страницата на проекта: www.gis-os.org.

 

Депутатите не стигнаха до очакваните промени в закона за кадастъра

nu9c1506_Законът за кадастъра и имотния регистър, влязъл в сила на 1 януари 2001 г. и претърпял последно изменение през октомври 2008 г., не успя да влезе в пленарна зала, макар да беше сред обещаните за обновяване закони в началото на годината. Още през януари Министерският съвет одобри законодателната си програма до края на мандата, в която беше включен и този закон.
Законът трябва да претърпи промени заради необходимостта от ускорено създаване на кадастрални карти за малките населени места и да бъде подобрен синхронът със законите за устройство на територията и за използване на земеделските земи. Необходимо е да бъдат уеднаквени данните в кадастралния регистър с останалите регистри.

 

 

 

Datecs GIS Center представи виртуалните карти

12512-DSLL-Datecs-img-3Поредната инициатива от тазгодишната програма на Digital Spaces Living Lab, със семинар на Datecs GIS Center на тема „Градове-Хора-Географски Карти-Интернет” се проведе в края на май. Семинарът запозна присъстващите с градовете и картите, налични във виртуалното пространство, както и с начините, по които виртуалният и реалният географски свят се допълват или изключват. Лекторът Росен Русинов, който главен мениджър на Datecs GIS Center, представи най-актуалните и перспективни цифрови технологии.
Инициативата Digital Spaces представлява серия от публични лекции, дискусии и годишна изложба, за които са ангажирани водещи учени и изследователи от България и света.

 

 

 

 

 

 

NDrive стъпи и в България

navitekПортугалската марка NDrive – лидер в предлагането на GPS устройства и навигационен софтуер, влезе на българския пазар чрез NAVITEQ. NAVITEQ е официален вносител за България на цялата гама NDrive – GPS, навигатори, смартфони и софтуер и е локалният доставчик на географски данни за картата на България в NDrive софтуера.
Освен представянето на новата марка от NAVITEQ организираха семинари в Бургас и Варна, за да представят GNSS услугите си. Тема на семинарите беше новото разширение на NAVITEQ GNSS мрежата и специализираните GNSS услуги за високоточно определяне на местоположение. Текущото разширение на мрежата дава възможност и на специалистите от Централна и Източна България да улеснят работата си, като използват прецизните GNSS услуги на компанията.
Важна част от семинарите бяха практическите демонстрации на двата типа услуги – за последваща обработка и в реално време. Инж. Живко Желязков и д-р инж. Иван Калчев от ГеоПлюс демонстрираха RTK услугата с два вида оборудване и представиха възможностите за получаване на корекционни данни чрез GPRS (по NTRIP протокол) направо на GNSS приемника и чрез Data SIM карти.

 

 

 

 

Autodesk намалява цените

Лидерът в областта на софтуерните продукти за проектиране и конструиране Autodesk обяви, че от 1 юни 2009 г. предоставя на българския пазар линията продукти AutoCAD 2008 на цени от 1500 евро (без ДДС). Предложението се отнася до пълната версия на продуктите AutoCAD 2008, AutoCAD Architecture 2008, AutoCAD Mechanical 2008 или AutoCAD MAP 3D 2008. Промоцията е до 15 септември 2009 г.
В днешната тежка икономическа ситуация компаниите от нашия регион трябва да продължат да бъдат все по-иновативни и да търсят начини за намаляване на разходите си, заяви регионалният мениджър Дейвид Палас. Всички клиенти, закупили продуктите от версия 2008, ще могат да преминат към версия 2010.
AutoCAD е най-масово използваният софтуер за проектиране и конструиране в историята на CAD продуктите.

 

Централната лаборатория по висша геодезия с нов одобрен проект

balgeosПроектът „Balkan countries integration into GGOS (BALGEOS II)“, в който участва и Централната лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) към БАН, е одобрен и ще бъде финансиран отново от Австрийското федерално министерство на науката и изследванията за следващите 8 месеца. В проекта участват Австрия, България, Босна и Нерцеговина, Македония, Албания и Косово.
Първата среща на заетите в проекта ще бъде през септември в Македония. В края на тази седмица.
Благодарение на инициативата ще се обменят геодезическа информация и данни между страните в Югоизточна Европа, като се систематизират в една обща рамка. Научният консорциум има за крайна цел създаването на единна GNSS мрежа на региона.

 

Наши учени направиха карта на Южните Шетландски острови

Уникална географска карта на Южните Шетландски острови в Антарктика изготвиха български учени. В момента изданието има най-точната информация в света за островите.
Всяко българско училище в страната и чужбина ще получи по един безплатен екземпляр. Картата е изготвена съвместно от Военногеографската служба на Българската армия, комисията по антарктическите наименование към МВнР и Института по математика и информатика при БАН.
Въпреки интереса на редица други нации, сред които са Великобритания и САЩ, български учен пръв успява да картографира стотици неизвестни върхове, хълмове, ледници, острови и заливи. И то в условия на антарктически студ. Остров Ливингстън е известен като мястото с най-лош климат на Земята.
Върху картата има над 550 наименования повечето, от които са български. С български имена са и двете най-значими планински вериги – Тангра планина на о. Ливингстън и хребета Симеон на о. Смит. Новата топографската карта е част от българския принос към Четвъртата международна полярна година.
Това е най-голямата световна научна инициатива за последните 50 години.

 

Конкурс по Седма рамкова програма на ЕС

foto23_5Координационният съвет за информационно общество, съвместно с Българската академия на науките и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), организират информационен ден, посветен на Пета конкурсна сесия на тематичен приоритет Информационни и комуникационни технологии в Седма рамкова програма. Конкурсът е обявен на интернет страницата на CORDIS: www.cordis.europa.eu. с начален срок 31 юли 2009 г. и с краен срок за подаване на проекти 3 ноември 2009 г. Бюджетът за обявената конкурсна сесия е 732 милиона евро.

 

 

 

 

 

Гигантски мост съединява Дания и Германия

До 2018 г. ще бъде построен мост, дълъг 20 километра, който ще свърже Дания и Германия, като ще минава над пролива Фемерн в Балтийско море.
Съоръжението ще съединява островите Фемерн (Германия) и Лоланд (Дания). То ще има две железопътни линии и четирилентова магистрала. Строителството му се равнява на 4,3 милиарда евро.

Ванкувър е най-доброто място за живеене

Vancouver_Aerial_2Класациите и статистиките са любимо занимание на медиите. Според сп. „Иконъмист” Ванкувър е градът, в който животът е най-приятен, а най-тежко се живее в Хараре.
В тази анкета 140 градове по света са класирани в зависимост от пет основни критерия – хигиена, стабилност, култура и околна среда, образование и инфраструктура.Шест от първите 10 места заемат градове в Канада и Австралия, а назад в класацията са градовете в Африка и Азия заради нестабилност и лоша инфраструктура.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us