Новини

Новите приоритети пред МРРБ в кабинет Борисов 3

Встъпвайки в длъжност в средата на май, министърът на регионалното развитие и благоустройството в третия кабинет на премиера Бойко Борисов Николай Нанков представи подробно приоритетите в работата на министерството за предстоящия четиригодишен мандат. На заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към парламента той още тогава представи и посочените ресорни заместник министри Деница Николова и Малина Крумова. Представянето на инж. Валентин Йовев стана чак месец по-късно.

Сред десетте пункта, които Нанков очерта още през май пред парламента, бе и кадастърът. „С прехвърлянето на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта се повиши покритието на територията на страната, но ще работим за подобряване на възможността за по-бързо и лесно отстраняване на несъответствията в кадастъра”, информира тогава регионалният министър. Според него освен кадастралните карти е важно завършването на устройствените планове на общините.

Министърът обеща да не се правят толкова чести промени в Закона за устройство на територията, а властта да се съсредоточи към по-сериозни въпроси, които да доведат до облекчаване на процедурите в инвестиционния процес. Акцент в работата на ведомството ще бъдат изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и подготовката за следващия програмен период. Естествено новото правителство на Бойко Борисов продължава предишните приоритети – инфраструктура, толсистема, воден сектор и саниране. Нанков очерта няколко точки – важно е да се завършат АМ „Струма“, строителството на АМ „Хемус“, направленията Видин – Монтана – Враца – Мездра, както и Русе – Велико Търново и тунелът под връх Шипка, магистралата София – Калотина и ремонтът на старите участъци на магистралите „Тракия“ и „Хемус“. Той посочи, че въвеждането на смесената електронна система за заплащане на пътни такси е социално справедлив модел, който още първата година след внедряването си ще осигури приходи в размер на над 700 млн. лв. Така пътният сектор ще бъде първият, който ще има възможност да се самофинансира, подчерта Нанков. За ВиК министърът предложи идеята за създаване на фонд, който да финансира водна инфраструктура в малки населени места, които няма да имат достъп до европейско финансиране. Работата по оптимизирането, доразвиването и продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради остава приоритет. Важни остават превенцията на свлачищните процеси в страната и повишаване на контрола в строителството. За МРРБ съществено ще е изпълнението на финансовите инструменти, пълното усвояване на ресурса на ОП „Региони в растеж“ при необходимото ниво на контрол.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us