Новини

НСИ: Най-много се строи в София

Pа първите 3 месеца на 2019 година местните администрации на територията на страната са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Освен това са издадени и разрешителни за строежа на 28 административни и офис сгради с 67 404 кв. м разгърната площ и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП.
Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за разрешителните за строеж и започването на строителство на нови сгради у нас за първото тримесечие на 2019 година.
НСИ отчита, че спрямо предходното тримесечие (последните 3 месеца на 2018 година) издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.6%, броят на жилищата в тях – с 33.0%, а общата им застроена площ – с 29.1%.

При административните сгради също се наблюдава намаляване на броя разрешителни и застроена площ за същия период. Издадените разрешителни за офис сгради спада с 15.2%, а общата им застроена площ със цели 70%.

Ако сравним обаче данните с тези от първите 3 месеца на 2018 година, излиза, че издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през 2019 г. са повече със 7.3%. Броят на жилищата в тях също е по-голям с 25.4%, а РЗП – с 26.6%. Същата е тенденцията и при административните и други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 220, София (град) – 213, Варна – 107, София област – 107, и Бургас – 96.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (град) – 2 906, Пловдив – 1 389, Бургас – 620, Кърджали – 600, и Варна – 582.
През първото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях и с 625 846 кв. м обща застроена площ. Броят на започнатите административни сгради е 17, с 30 743 кв. м РЗП. Започнати са и 644 други сгради с 573 305 кв. м РЗП. Спрямо методологичната бележка на НСИ като други сгради трябва да се разбира всички видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 20.5%, жилищата в тях – със 7.8%, а разгънатата им застроена площ – с 31.4%.

Броят на започнатите административни сгради намалява с 5.6%, но тяхната РЗП нараства с 35.9%. При започнатите други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 37.9%, така и при общата им застроена площ – с 33.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 153 жилищни и 101 други сгради; Бургас – 107 жилищни и 50 други сгради; Варна – 119 жилищни и 22 други сгради; София (град) – 110 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Стара Загора – 70 жилищни, 3 административни и 53 други сгради.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Започва укрепването на свлачището на тунел „Железница“
  Започва укрепването на свлачището на тунел „Железница“

  Започва укрепването на свлачището преди тунел „Железница” на автомагистрала „Струма”. За него вече има издадено разрешение за строителство. Засегнатият участък от неблагоприятните геодинамични процеси, установени

 • Птици оживяват като дронове
  Птици оживяват като дронове

  Странна идея е хрумнала на изследователи от Техническия университет в Ню Мексико в стремежа им да шпионират незабелязано. Те са решили да използват изпитаното изкуство

 • Деца молят за вода министъра с рисунки
  Деца молят за вода министъра с рисунки

  Деца от безводния Омуртаг подариха свои рисунки, които повече приличат на протестни плакати, отколкото на детски илюстрации, на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us