Новини

Обнародваха промените в Закона за обществените поръчки в извънреден брой на „Държавен вестник“

В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете бяха гласувани от Народното събрание на 4 октомври 2018 г.

Според предишните разпоредби на 18 октомври 2018 г. трябваше да заработи електронната платформа за обществени поръчки. Вместо това с обнародването на ЗОП на същата дата, електронните търгове се отлагат за март 2019 г., когато влизат в сила промените в закона с някои изключения.

От днешната дата в сила са параграфи 95, 97, 98, 100, 102 и 138 касаещи производствата по обжалване. От днес са в сила и параграф 14, т. 3, § 22, § 24 относно отмяна на чл. 40 и 41, § 42, т. 2, § 43, т. 2, § 44, т. 2, § 47, 51, 52, 53, § 69, т. 2, § 127, 136  и 137.

С новите промени в ЗОП от март 2019 г. влизат в сила по-големи прагове, над които ще се правят обществени поръчки. Т.е. под тези прагове възложителите ще могат да се договарят пряко или да подбират оферти чрез покана. Друга по-значителна промяна е намаляването на сроковете, в които ще се съхранява информация за конкретни поръчки, на общо 10 години.

Текстовете на обнародваните промени в Закона за обществените поръчки се намират на стр. 1 от днешния брой 86 на „Държавен вестник“ или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130598.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us