Новини

Обнародвана е новата наредба за проектиране на пътища

В днешния брой 79 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища. Подзаконовият акт влиза в сила месец след обнародването си и отменя действащата в момента Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.).

В текстовете са регламентирани всички фази на проектирането на пътища и съответните части към тях. Наредбата се отнася за всички нови пътища, основни ремонти и реконструкции на съществуващи пътища, както и на съоръжения и принадлежности към тях. Акцентира се върху безопасността на пътищата, като се въвежда създаването на зони за безопасност, чиято ширина зависи от класа на пътя.

Целият текст на новата наредба се намира на стр. 6 от днешния брой 79 на ДВ.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us