Новини

Обнародвани са промените в Закона за опазване на околната среда

В днешния брой 76 на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Той бе върнат за ново обсъждане с вето на президента Румен Радев. Държавният глава посочи като причина за необходимостта от преразглеждане разпоредби, премахващи последващите съдебни инстанции по делата за обжалване на одобряване на оценка за въздействието върху околната среда на т.нар. обекти от национално значение.

На 14 септември законът е приет отново. Така за обектите със стратегическа важност, както са записани в закона, се въвежда официално едноинстанционен съдебен контрол върху оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). Това са обекти, включени в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика или в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Образуваните до влизането в сила на закона административни дела ще се довършват по досегашния ред.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us