Новини

Обновеният Закон за устройство на територията – вече на интернет страницата на МРРБ

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикуван обновеният Закон за устройство на територията, чието изменение и допълнение влезе в сила на 1 януари 2019 г. Промените бяха обнародвани в брой 1 от 03.01.2019 г. Основно те касаят срокa, до който общините трябва да имат готови общи устройствени планове. Той се удължи с две години – до 1 януари 2021 г.

Целият текст на закона е достъпен на адрес: https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-ustrojstvo-na-teritoriyata-82421/.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us