Новини

Обсъждат морски пространствен план на България

Добро състояние на морската среда, богато биологично разнообразие, възстановени и опазени морски екосистемни услуги и културни ценности, иновативна и конкурентна „синя“ икономика. Това предвижда проектът на Морския пространствен план на България 2021-2035 г., публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от ведомството.
Визията е насочена към осигуряване на предвидимост и сигурност в морските пространства, координация и синергия между ползванията и намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. Предвижда се сътрудничеството между управлението, науката и икономиката да създаде нови знания и култура, услуги и биотехнологии в подкрепа на Синия растеж и подобреното благосъстояние на местните общности.
Стратегическият документ дава насоки за по-добро взаимодействие между акваторията и прилежащата територия и координиране на дейностите в морските сектори. Съобразен е както с националните и регионални стратегически документи, така и с приоритетите на съответните общини. Планът не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, които са обект на общите устройствени планове на Черноморските общини, както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.
По проекта на Морски пространствен план ще се проведе и онлайн публична консултация през платформата Webex от 10.00 ч. на 31 август.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us