Новини

Обсъждат закона за устройство на София в регионалната комисия

На 13.12.2017 г. от 14:30 ч. в комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание ще бъде представен и обсъден законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Проектният нормативен акт бе обсъден на публична дискусия през ноември т.г., като на интернет страницата а Народното събрание е качена стенограма с изказванията на участниците.

Заседанието на регионалната комисия ще се проведе съвместно с това на комисията по околна среда и води. Участници ще бъдат и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и заместник-министър Малина Крумова. Те ще представят проекта на Стратегия за финансиране на ВиК отрасъла и напредъка на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и Програмата за развитие на селските райони.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us