Новини

Обществена консултация за достъпна архитектурна среда

МРРБ провежда обществена консултация за политиките и законодателството в областта на осигуряването на достъпна архитектурна среда в България.

Консултацията е във връзка с приетата през 2016 г. Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Според него страните-членки по Конвенцията, сред които е и България, са задължени да предприемат подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания, равноправен с този на всички останали лица, до физическата среда за живеене, транспорта, информацията и комуникациите – както в градските, така и в селските райони.

В Концепцията са идентифицирани три основни направления: устройството на урбанизираните територии; инвестиционния процес при проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експлоатация; осигуряването на достъпна архитектурна среда за съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване.

Целта на обществената консултация е да се съберат достатъчно мнения и данни за това дали са налице посочените проблеми. Предвидено е също и да се обсъдят най-подходящите мерки от страна на държавата – законодателни, административни, регулативни, структурни, информационни.

Обществената консултация се провежда заедно с Обединение „Евро РИА“, което е изпълнител по възложена от МРРБ поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”. Партньори в обединението са партньори Център за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А“ АД.

Инженерите обаче припомнят, че има разписани нормативи за достъпна среда, които просто трябва да се спазват. Ето и самата наредба https://www.mrrb.government.bg/bg/naredba-4-ot-2009-g-za-proektirane-izpulnenie-i-poddurjane-na-stroejite-v-suotvetstvie-s-iziskvaniyata-za-dostupna-sreda-za-naselenieto-vklyuchitelno-za-horata-s-uvrejdaniya-dv-br-54-ot-2009-g/

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us