Новини

Обществено обсъждане на предстоящо разширяване на метрото

Столична община провежда обществено обсъждане на предстоящо разширяване на метрото с отклонения към Арена Армеец и Цариградско шосе, към Студентски град, от Младост към кварталите северно от Околовръстния път в западна посока, продължение на метрото по бул. Царица Йоана до Околовръстния път. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“.

Разширението на системата на подземната железница изисква изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС в част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС.

Изработено е задание за изменението на ОУП, което ще бъде представено и обсъдено по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.

Представянето на проекта за задание ще се проведе 31.05.2018 г. от 18:30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3.

Мнения и предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районните администрации или по електронна поща, посочена в заповедите на кметовете по райони до 22.06.2018 г. включително.

Обществената дискусия по проекта за задание и постъпилите предложения ще се проведе в Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, на 28.06.2018 г. от 18:30 ч.

Заповедите на районните кметове за обсъждането са достъпни на сайтовете на районите и СО. Заданието и графичните материали се намират на интернет страницата на НАГ – СО на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us