Новини

Община Пловдив обяви конкурс за идеен проект за ремонта на кино „Космос“

Община Пловдив обяви открит конкурс за идеен проект за ремонт на кино „Космос“ на ул. „Гладстон“ № 48. Общата стойност на наградния фонд е 20 000 лв, разпределени сред първите три места както следва: 10 000 лв. за първа награда, 6 000 лв. за втора награда и 4 000 лв. за трета награда.

Действащият застроителен план предвижда запазване на съществуващата сграда на киното. Съгласно предвижданията на регулационния план киното в южната си част е разположено на уличната регулационна линия на ул. Гладстон, като пред сградата на киното се оформя своеобразно площадно пространство.

Крайният срок за представяне на проектите е 14 юни. С подаване на оферта за участие в конкурса участниците изрично се съгласяват, че Община Пловдив има право да използва класираните на първо и второ място идейни проекти, за да проведе процедура за избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект. Наградените проекти се считат за произведение, създадено по поръчка по смисъла на чл. 42 от ЗАПСП.

Подробности в профила на купувача на възложителя на адрес: https://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190417mElC8184356.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us