Новини

Готови са методическите указания за планове за развитие на общините и градовете за периода 2021-2027 г.

В портала за обществени консултации и на интернет страницата на регионалното министерство е публикуван проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.

Проектът на Методически указания за разработване и прилагане на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г. са разработени на основание изискванията на чл. 17, т. 9 и т. 10 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Имат за цел определянето на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на ОПР и ИПГВР. В проекта са отразени и новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната. В частност, това са предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Консултацията за методическите указания е със срок до 04.02.2019 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us