Новини

Общините сами да решават за паметниците на културата

Приетите на първо четене промени в Закона за културното наследство предвиждат общините сами да могат да вземат решения за реконструкция на паметниците на културата от местно значение. В кметствата ще се създадат специализирани комисии, които да извършват тази дейност.

До момента всички становища се изготвят от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В мотивите за законопроекта промените са обосновани с необходимостта от ускоряване на процедурата по съгласуване, за да се опазят обектите от разрухата на времето.

В измененията се предвижда и въвеждането на т.нар. „мълчаливо съгласие“ , което ще се прилага при липсата на писмено становище и заверка в срок от два месеца от датата на постъпването съответната документация.

Законопроектът бе гласуван късно в петък след тричасови дебати.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us