Новини

Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Алваново, община Търговище – 000215.4.19, 000215.18.96, 000215.18.97, 000215.18.98, 000215.18.99, 0 0 0 21 5.18.10 0, 0 0 0 21 5.18.101, 0 0 0 21 5.18.10 2 , 000215.19.29, 000215.24.2, 000215.25.39, 000215.26.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 8 , 0 0 0 2 1 5. 3 5. 3 9, 0 0 0 2 1 5. 4 0 . 1 , 000215.4.16, 000215.4.17, 000215.4.21, 000215.4.22, 000215.6.20, 000215.6.21, 000215.6.22, 000215.6.23, 000215.9.1, 000215.9.29, 000215.9.30, 000215.9.31, 000215.9.37, 000215.9.46, 000215.15.27, 000215.17.6, 000215.17.7, 000215.17.55, 000215.18.1, 000215.18.2, 000215.18.4, 000215.18.6, 000215.18.7, 000215.18.8, 000215.18.9, 000215.18.10, 000215.18.23, 000215.18.24, 0 0 0 21 5.18.10 3, 0 0 0 21 5.18.10 5, 0 0 0 21 5.18.11 2 , 000215.19.2, 000215.19.12, 000215.19.32, 000215.24.1, 0 0 0 21 5. 2 4.1 31, 0 0 0 21 5. 2 4.1 52 , 0 0 0 21 5. 2 5. 3 8, 000215.25.40, 000215.26.11, 000215.26.13, 000215.28.1, 000215.28.2, 000215.28.7, 000215.28.8, 000215.28.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 8 , 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 9, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 0 , 000215.28.23, 000215.28.24, 000215.29.1, 000215.29.18, 000215.33.44, 000215.34.8, 000215.34.10, 000215.35.31, 000215.35.32, 000215.35.35, 000215.35.36, 000215.38.1, 000215.38.8, 000215.40.3, 000215.40.4, 000215.40.6, 000215.40.7, 000215.40.8, 000215.40.9; за с. Бистра, община Търговище – 04159.14.10, 04159.34.15, 04159.3.10, 04159.3.1, 04159.3.2, 04159.3.3, 04159.3.4, 0 41 59. 3. 6, 0 41 59. 3.7, 0 41 59. 3 4.1, 0 41 59. 3 4. 2 , 04159.27.86, 04159.11.51, 04159.20.18, 04159.21.55, 04159.21.56, 04159.22.47, 04159.27.1, 04159.3.30; за с. Буховци, община Търговище – 07154.20.29, 07154.21.107, 07154.31.137, 07154.37.2, 07154.37.4, 07154.37.5, 07154.37.8, 07154.37.9, 07154.37.10, 07154.20.16, 07154.20.17, 07154.20.43, 07154.21.1; за с. Кралево, община Търговище – 39390.10.18, 39390.20.21, 39390.20.24, 39390.20.26, 39390.20.27, 39390.20.29, 39390.20.30, 39390.20.32, 39390.20.33, 39390.20.35, 39390.20.37, 39390.20.39, 39390.20.41, 39390.20.43, 39390.20.44, 39390.20.46, 39390.22.83, 39390.22.85, 39390.22.87, 39390.22.89, 39390.22.91, 39390.22.93, 39390.22.95, 39390.22.97, 39390.22.99, 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 1 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 3 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 4 , 39390.22.119, 39390.22.121, 39390.23.27, 39390.23.30, 39390.23.33, 39390.23.35, 39390.23.37, 39390.23.39, 39390.23.42, 39390.23.61, 39390.24.6, 39390.24.8, 39390.24.10, 39390.24.11, 39390.24.14, 39390.24.15, 39390.29.34, 39390.30.7, 39390.30.11, 39390.35.78, 39390.35.81, 39390.35.83, 39390.35.89, 39390.37.6, 39390.37.8, 39390.37.11, 39390.37.14, 39390.37.19, 39390.37.20, 39390.38.30, 39390.38.33, 39390.38.36, 39390.38.39, 39390.38.42, 39390.38.45, 39390.38.48, 39390.38.59, 39390.38.60, 39390.52.10, 39390.52.12, 39390.52.16, 39390.52.17, 39390.52.18, 39390.52.19, 39390.53.21, 39390.56.5, 39390.56.11, 39390.76.8, 39390.102.40, 39390.211.8, 39390.211.9, 39390.211.200, 39390.211.201, 39390.211.212, 39390.4.4, 39390.4.5, 39390.12.29, 39390.20.1, 39390.20.22, 39390.21.1, 3939 0.21.2, 3939 0.21.3, 3939 0.21.4, 3939 0.21.5, 39390.21.6, 39390.21.7, 39390.21.18, 39390.76.9, 39390.76.25, 39390.76.26, 39390.100.5, 39390.100.7, 39390.100.8, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.225, 39390.100.226, 39390.104.1, 39390.104.2, 39390.104.3, 39390.211.1, 39390.211.6, 39390.211.7; за с. Ловец, община Търговище – 43935.14.1, 43935.5.19, 43935.5.44, 43935.5.56, 43935.5.58, 43935.8.92, 43935.8.93, 43935.10.26, 43935.11.89, 43935.7.115, 43935.17.115, 43935.6.121, 43935.6.122, 43935.6.131, 43935.6.132, 43935.6.134, 43935.6.145, 43935.6.146, 43935.6.147, 43935.7.31, 43935.7.129, 43935.7.155, 43935.16.3, 43935.16.144, 43935.17.1; за с. Макариополско, община Търговище – 46190.27.44, 46190.27.45, 46190.9.26, 46190.9.90, 46190.26.5, 46190.26.20, 46190.27.38, 46190.27.42, 46190.27.43, 46190.55.43, 46190.55.45; за с. Острец, община Търговище – 54345.4.51, 54345.8.57, 54345.9.49, 54345.11.69, 54345.23.7, 54345.11.67, 54345.12.41, 54345.22.4, 54345.14.47, 54345.18.15, 54345.22.3; за с. Пробуда, община Търговище – 58493.3.86, 58493.3.9, 58493.3.12, 58493.3.24, 58493.3.36, 58493.3.37, 58493.3.85, 58493.8.22, 58 493.19.9, 58 493.8.17, 58 493.8.18, 58 493.8.19, 58493.19.5, 58493.19.10, 58493.19.11, 58493.19.12; за с. Твърдинци, община Търговище – 72148.1.68, 7214 8.2.4 0, 7214 8.2.49, 7214 8.3.32, 7214 8.4.10, 72148.4.11, 72148.6.22, 72148.16.16, 72148.1.62, 72148.2.1, 72148.2.2, 72148.2.46, 72148.2.47, 72148.2.50, 72148.2.53, 72148.2.56, 72148.3.2, 72148.3.8, 72148.3.12, 7214 8.3.21, 7214 8.3.29, 7214 8.3.30, 7214 8.3.31, 72148.4.6, 72148.4.8, 72148.4.9, 72148.4.12, 72148.6.9, 72148.6.24, 72148.6.25, 72148.6.26, 72148.16.14. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок ( до 10.12.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

 • Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура
  Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура

  Предприемачите и общината имат нужда от диалог, за да се стигне до по-справедливо изграждане на инфраструктура. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх.

 • Дрон летя рекордно дълго
  Дрон летя рекордно дълго

  Безпилотният летателен апарат „Фън Жу 3-100“, проектиран от китайски студенти, постави рекорд за продължителен полет на дрон – 80 часа, 46 минути и 35 секунди,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us