Новини

Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Алваново, община Търговище – 000215.4.19, 000215.18.96, 000215.18.97, 000215.18.98, 000215.18.99, 0 0 0 21 5.18.10 0, 0 0 0 21 5.18.101, 0 0 0 21 5.18.10 2 , 000215.19.29, 000215.24.2, 000215.25.39, 000215.26.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 8 , 0 0 0 2 1 5. 3 5. 3 9, 0 0 0 2 1 5. 4 0 . 1 , 000215.4.16, 000215.4.17, 000215.4.21, 000215.4.22, 000215.6.20, 000215.6.21, 000215.6.22, 000215.6.23, 000215.9.1, 000215.9.29, 000215.9.30, 000215.9.31, 000215.9.37, 000215.9.46, 000215.15.27, 000215.17.6, 000215.17.7, 000215.17.55, 000215.18.1, 000215.18.2, 000215.18.4, 000215.18.6, 000215.18.7, 000215.18.8, 000215.18.9, 000215.18.10, 000215.18.23, 000215.18.24, 0 0 0 21 5.18.10 3, 0 0 0 21 5.18.10 5, 0 0 0 21 5.18.11 2 , 000215.19.2, 000215.19.12, 000215.19.32, 000215.24.1, 0 0 0 21 5. 2 4.1 31, 0 0 0 21 5. 2 4.1 52 , 0 0 0 21 5. 2 5. 3 8, 000215.25.40, 000215.26.11, 000215.26.13, 000215.28.1, 000215.28.2, 000215.28.7, 000215.28.8, 000215.28.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 8 , 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 9, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 0 , 000215.28.23, 000215.28.24, 000215.29.1, 000215.29.18, 000215.33.44, 000215.34.8, 000215.34.10, 000215.35.31, 000215.35.32, 000215.35.35, 000215.35.36, 000215.38.1, 000215.38.8, 000215.40.3, 000215.40.4, 000215.40.6, 000215.40.7, 000215.40.8, 000215.40.9; за с. Бистра, община Търговище – 04159.14.10, 04159.34.15, 04159.3.10, 04159.3.1, 04159.3.2, 04159.3.3, 04159.3.4, 0 41 59. 3. 6, 0 41 59. 3.7, 0 41 59. 3 4.1, 0 41 59. 3 4. 2 , 04159.27.86, 04159.11.51, 04159.20.18, 04159.21.55, 04159.21.56, 04159.22.47, 04159.27.1, 04159.3.30; за с. Буховци, община Търговище – 07154.20.29, 07154.21.107, 07154.31.137, 07154.37.2, 07154.37.4, 07154.37.5, 07154.37.8, 07154.37.9, 07154.37.10, 07154.20.16, 07154.20.17, 07154.20.43, 07154.21.1; за с. Кралево, община Търговище – 39390.10.18, 39390.20.21, 39390.20.24, 39390.20.26, 39390.20.27, 39390.20.29, 39390.20.30, 39390.20.32, 39390.20.33, 39390.20.35, 39390.20.37, 39390.20.39, 39390.20.41, 39390.20.43, 39390.20.44, 39390.20.46, 39390.22.83, 39390.22.85, 39390.22.87, 39390.22.89, 39390.22.91, 39390.22.93, 39390.22.95, 39390.22.97, 39390.22.99, 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 1 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 3 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 4 , 39390.22.119, 39390.22.121, 39390.23.27, 39390.23.30, 39390.23.33, 39390.23.35, 39390.23.37, 39390.23.39, 39390.23.42, 39390.23.61, 39390.24.6, 39390.24.8, 39390.24.10, 39390.24.11, 39390.24.14, 39390.24.15, 39390.29.34, 39390.30.7, 39390.30.11, 39390.35.78, 39390.35.81, 39390.35.83, 39390.35.89, 39390.37.6, 39390.37.8, 39390.37.11, 39390.37.14, 39390.37.19, 39390.37.20, 39390.38.30, 39390.38.33, 39390.38.36, 39390.38.39, 39390.38.42, 39390.38.45, 39390.38.48, 39390.38.59, 39390.38.60, 39390.52.10, 39390.52.12, 39390.52.16, 39390.52.17, 39390.52.18, 39390.52.19, 39390.53.21, 39390.56.5, 39390.56.11, 39390.76.8, 39390.102.40, 39390.211.8, 39390.211.9, 39390.211.200, 39390.211.201, 39390.211.212, 39390.4.4, 39390.4.5, 39390.12.29, 39390.20.1, 39390.20.22, 39390.21.1, 3939 0.21.2, 3939 0.21.3, 3939 0.21.4, 3939 0.21.5, 39390.21.6, 39390.21.7, 39390.21.18, 39390.76.9, 39390.76.25, 39390.76.26, 39390.100.5, 39390.100.7, 39390.100.8, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.225, 39390.100.226, 39390.104.1, 39390.104.2, 39390.104.3, 39390.211.1, 39390.211.6, 39390.211.7; за с. Ловец, община Търговище – 43935.14.1, 43935.5.19, 43935.5.44, 43935.5.56, 43935.5.58, 43935.8.92, 43935.8.93, 43935.10.26, 43935.11.89, 43935.7.115, 43935.17.115, 43935.6.121, 43935.6.122, 43935.6.131, 43935.6.132, 43935.6.134, 43935.6.145, 43935.6.146, 43935.6.147, 43935.7.31, 43935.7.129, 43935.7.155, 43935.16.3, 43935.16.144, 43935.17.1; за с. Макариополско, община Търговище – 46190.27.44, 46190.27.45, 46190.9.26, 46190.9.90, 46190.26.5, 46190.26.20, 46190.27.38, 46190.27.42, 46190.27.43, 46190.55.43, 46190.55.45; за с. Острец, община Търговище – 54345.4.51, 54345.8.57, 54345.9.49, 54345.11.69, 54345.23.7, 54345.11.67, 54345.12.41, 54345.22.4, 54345.14.47, 54345.18.15, 54345.22.3; за с. Пробуда, община Търговище – 58493.3.86, 58493.3.9, 58493.3.12, 58493.3.24, 58493.3.36, 58493.3.37, 58493.3.85, 58493.8.22, 58 493.19.9, 58 493.8.17, 58 493.8.18, 58 493.8.19, 58493.19.5, 58493.19.10, 58493.19.11, 58493.19.12; за с. Твърдинци, община Търговище – 72148.1.68, 7214 8.2.4 0, 7214 8.2.49, 7214 8.3.32, 7214 8.4.10, 72148.4.11, 72148.6.22, 72148.16.16, 72148.1.62, 72148.2.1, 72148.2.2, 72148.2.46, 72148.2.47, 72148.2.50, 72148.2.53, 72148.2.56, 72148.3.2, 72148.3.8, 72148.3.12, 7214 8.3.21, 7214 8.3.29, 7214 8.3.30, 7214 8.3.31, 72148.4.6, 72148.4.8, 72148.4.9, 72148.4.12, 72148.6.9, 72148.6.24, 72148.6.25, 72148.6.26, 72148.16.14. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок ( до 10.12.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Телескопът Джеймс Уеб засне пръстените на Нептун
  Телескопът Джеймс Уеб засне пръстените на Нептун

  Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ засне първите ясни изображения на Нептун и пръстените на планетата от десетилетия, съобщи АФП, като цитира информация на НАСА. Европейската космическа

 • Одушевено: Лагуна „стана“ човек
  Одушевено: Лагуна „стана“ човек

  Или как можем да опазим природата… Силно замърсената испханска лагуна Мар Менор е първата екосистема в Европа, която получава правен статут на личност. Решението бе

 • Откриха от какво са направени пръстените на Сатурн
  Откриха от какво са направени пръстените на Сатурн

  Пръстените на Сатурн може да са се образували в резултат на смъртта на голяма луна, отклонила се твърде близо до планетата, предаде Ройтерс, като цитира

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us