Новини

Обявена е поръчка за изменение на общия устройствен план на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Царево. Към проекта ще трябва да се изготви и екологична оценка.

Срокът за подаване на оферти е 04.03.2015г. Документацията за процедурата е публикувана на интернет страницата на МРРБ на адрес: https://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6179. Директна връзка за изтегляне на документацията е на: https://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0615002/Forms/AllItems.aspx .

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us