Новини

Одобрен кадастър в областите Варна, София и Велико Търново

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за териториите на землищата на с. Кичево, гр. Килифарево, частите от землищата извън строителните граници на гр. Суворово, с. Просечен,с. Николаевка, с. Левски, с. Калиманци, с. Изгрев, с. Дръндар, с. Дръндар, с. Чернево, с. Баново, с. Свети Спас, гр. Долна баня.

Заповедите за одобрение могат да се обжалват до 26.09.2016 г. пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us