Новини

Одобрен кадастър в община Сливница

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за частите от землищата на с. Повалиръж, с. Гълъбовци, с. Ракита, гр. Сливница, с. Извор, с. Пищане, с. Гургулят, с. Бърложница, с. Радуловци, с. Братушково, с. Алдомировци и с. Драготинци в община Сливница, намиращи се извън урбанизираните територии.

Заповедите за одобряване подлежат на обжалване до 25.07.2016 г. пред пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us