Новини

Одобрен кадастър за две землища в област Монтана

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Николово, община Монтана, област Монтана. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана
  • с. Бързия, община Берковица, област Монтана – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-76 от 15.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. КККР са приети с протокол от 11.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us