Новини

Одобрена е методика за общините за средства по ОУП

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г.

Предвидените бюджетни средства през 2016 г. са 4 млн. лв. Запазени са финансовите условия от предходните методики от 2014 и от 2015 г. Методиката и приложенията към нея са достъпни на интернет страницата на МРРБ в раздел „Нормативни актове“ – „Методики“.

https://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=99

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us