Новини

Одобрени КККР за неурбанизирани територии

Версия за печат

В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-646 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-647 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младежко, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-650 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-651 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златна нива, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-652 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косово, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-653 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-654 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марково, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-655 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могила, община Каспичан, област Шумен;

Заповед № РД-18-656 от 12.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us