Новини

Одобрени са КККР на столичния район „Възраждане“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Възраждане“, Столична община. До 19 май 2016 г. заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват пред Административния съд чрез СГКК – София.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us