Новини

Одобриха най-скъпото финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инвестиционната програма на Столична община по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” бе одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тя възлиза на близо 280 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 240 млн. лв.

Програмата на Столична община включва част от проектите предвидени с одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София. Одобрените средства ще се разходват за подобряване на градската среда обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура, развитие на системите на градския транспорт.

Към момента одобрените инвестиционни програми по ОПРР 2014-2020 са общо 24.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us