Новини

Огромен бюджет по ИНТЕРРЕГ за сътрудничество

Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. Целта ѝ е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. В нея са включени всички 27 държави на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Очаква се с мерките по бъдещата програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 да се подкрепят иновациите и научноизследователска дейност, както и да се даде възможност на институции от дадени региони на Европа да интегрират успешен опит и политики от други региони в собствените си програми в области като прехода към кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата, управление на водите, предотвратяване на риска и устойчивост на бедствия, мерки за енергийна ефективност, инвестиране в биоразнообразие и зелени инфраструктури. Подкрепа ще може да се получи и в сферата на дигиталната свързаност между регионите.

Други ключови области на действие са например осигуряването на достатъчен и равен достъп до здравни грижи чрез развитие на инфраструктура, включително първични грижи и специализирани здравни услуги. Обмен на опит в културата и туризма е също сред възможностите, предвидени в програмата.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти; публичноправни организации, регулирани от публичното право (образователни институции, в т.ч. университети, училища, колежи и др.), както и юридически лица с нестопанска цел.

Управляващият орган – Регион О дьо Франс (Франция), започна обществени консултации по проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. (версия 4), чрез попълване на онлайн въпросник. Всички заинтересовани страни – физически лица или организации, включително местни, регионални и национални власти, икономически и социални партньори, както и представители на гражданското общество, екологични партньори и други неправителствени организации, могат да изпращат коментари и мнения за предложената програма в срок до 16 април 2021 г.

Проектът на програмата и онлайн консултациите са достъпни на интернет страницата на МРРБ (Национален партниращ орган) в секция „За обществено обсъждане“, в секцията „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 г. – Документи – Проект на програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027, както и на нейния официален сайт.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Роди се нова република! Барбадос
  Роди се нова република! Барбадос

  Барбадос става независим от британската монархия през 1966 г., но запазва кралица Елизабет Втора като свой суверен. До днес. И ето че вече скъса 400-годишната

 • Комитова: Опитваме се да въведем ред
  Комитова: Опитваме се да въведем ред

  Опитваме се да въведем ред и планиране в строително-инвестиционния процес у нас и сме готови да съдействаме на всички кметове и общини, независимо от кои

 • България и Румъния заедно в морското пространствено планиране
  България и Румъния заедно в морското пространствено планиране

  България и Румъния приключват успешно проект за взаимодействие в областта на морското пространствено планиране. В онлайн формат беше проведена заключителната конференция по инициативата „Трансгранично морско

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us