Новини

Около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове

Според статистиката в България има средно 550 жилища на 1000 човека, като жилищата са много повече, отколкото домакинствата. Над 97% от собствеността е частна. Броят на необитаемите жилища обаче расте, като те са над 31% от всички жилища в страната. Около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове. Това стана ясно от изказването на зам.-министър Йовев на форума  Residential Forum 2019. Необходимо е формирането на нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички слоеве от населението  и за разработването на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който ще допринесе и за справяне с демографската криза и бедността по региони, каза Йовев. Министерството ще набележи мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища чрез публично-частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен, стана ясно още от думите на заместник-регионалния министър. Той допълни, че се предвижда и подобряване на механизмите за по-ефективно управление на етажната собственост и създаването на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us