Новини

Омбудсманът иска промени в ЗУТ заради контрола в строителството


Националният омбудсман Константин Пенчев препоръча промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) за подобряване на административния контрол по строителството, в защита на правата на гражданите и обществения интерес. Пенчев е изпратил позицията си до парламента и съответните министерства. През последните месеци при омбудсманът е получил много жалби на граждани, засегнати от акциите по събаряне на незаконни обекти в различни населени места. В резултат на направения анализ на проблемите с незаконното строителство, националният омбудсман е констатирал, че компетентните органи и особено общинските не упражняват системен и своевременен контрол и превенция, за да не се допускат  незаконни строежи. Според омбудсмана, начинът, по който е уреден административният контрол по строителството в действащия ЗУТ, води до двойнственост във функциите на ДНСК и общинските администрации, прехвърляне на отговорността между тези органи и неефективност на проверките. Пенчев препоръчва да се направи оценка на административния капацитет на органите за контрол, особено в общините.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us