Новини

Онлайн консултанти по ЗУТ

ДНСК предоставя възможност за онлайн регистриране на консултанти по ЗУТ и за получаване на информация за наложени санкции по ЗУТ. Целта е подобряване на качеството на предоставяните административни услуги от органите на ДНСК, икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица. Електронната услуга включва не само издаване на удостоверение за вписване в регистъра, но и отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. и в списъка на правоспособните физически лица, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

Попълваните образци и изискващите се документи към тях за заявяване на електронната услуга са идентични с тези, които се подават и при предоставянето на административната услуга с посещение на Центъра за обслужване на клиенти на ДНСК.

Заявлението се попълва онлайн на сайта на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg, раздел „Е-услуги“. Към заявлението като файл се изпращат и сканираните документи, съгласно изискванията на чл.8, ал.2 от Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Същите са подробно изброени при описанието на административната услуга на сайта на ДНСК в раздел „Административни услуги“.

Образецът за заявяване на електронната услуга за издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията се попълва онлайн като към него не се изискват допълнително други документи.

Желаещите и притежаващи електронен подпис граждани, могат да се възползват от предоставените електронни услуги, като посетят сайта на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg, раздел „Е-услуги“.

Това може да бъде направено в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • В навечерието на Димитровден: Арх. Комитова ще предложи 1,5 млрд. лв за пътища
  В навечерието на Димитровден: Арх. Комитова ще предложи 1,5 млрд. лв за пътища

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Коритарова заяви в навечерието на Димитровден, че заедно със строителите работят по важни теми. Димитровден е професионалният

 • В МРРБ търсят еко решения
  В МРРБ търсят еко решения

  Виждаме много дефекти, ще търсим механизъм те да бъдат отстранени. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на среща с представители на

 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us