Новини

Оправят ВиК на още шест области

Водоснабдителните и канализационни системи в още шест области в страната ще бъдат модернизирани. Това са Велико Търново, Габрово, Плевен, София област, Търговище и Хасково. Планираните инвестиции са за близо 1 млрд. лв. по Програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г.

Нови водопроводи, канализационни клонове, пречиствателни станции и други ВиК съоръжения ще подобрят значително качеството на услугата в шестте области. Това съобщи заместник –министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова.

Иванова откри форум за представяне на резултатите по проекта за изработката на Регионалните прединвестиционни проучвания за шестте области.

Стратегическите проучвания се разработват по проект  „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. Финансирането е над 22 млн. лв., като по проекта освен изготвянето на проучванията, се финансират мерки за  повишаване на административния капацитет и обучения на служители на МРРБ, ВиК оператори, общински и областни администрации. Проектът трябва да приключи в края на 2023 г.

„Стратегическите цели, които сме си поставили, са постигане на технически, екологичен и финансово устойчив ВиК отрасъл, като предоставяме услуги с високо качество на социално поносима цена. Отрасълът е един от най-тежките в икономиката, изключително важен за живота и здравето  на хората“, коментира зам.-министър Иванова. Тя напомни, че ВиК активите в страната включват над 90 хил. км водопроводи и канализационни мрежи, изграждани преди десетилетия. Огромната част от тях се нуждаят от подмяна или сериозен ремонт.

„Поели сме ангажимент пред ЕС да изградим ВиК инфраструктура, която е в съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води“, напомни заместник-министърът. Това предпоставя необходимостта от  максимално съсредоточаване на усилията за ползване на фондовете на ЕС за подмяна на инфраструктурата. Зам.-министър Иванова информира, че в момента с европейски средства от ОПОС 2014-2020 г. се изпълняват обекти в още 15 административни области на страната.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us