Новини

От „Автомагистрали“ ЕАД говорят за заплати

Във връзка с медийни спекулации относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите от компанията „Автомагистрали“ ЕАД изпратиха следното уточнение:

При последната промяна в състава и функциите на членовете на Съвета на директорите за изпълнителен директор беше избран инж. Иван Станчев, който замени на поста инж. Валентин Вълков. Заедно с тази промяна беше направено изменение от принципала – министъра на регионалното развитие и благоустройството на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, считано от датата на вписване на промените в Търговския регистър. По силата на това обстоятелство председателят на съвета на директорите е овластен с представителни функции да представлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителния директор. Овластените да представляват дружеството лица, освен възнаграждението им като членове на съвета на директорите, получават и възнаграждение за упражняваната от тях представителната власт.

Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя тримесечно при условията и по реда на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Формирането на възнагражденията им е функция от постигнатите финансови резултати в дружеството въз основа на нормативно определената отчетност. Това може да доведе както до положителни, така и до отрицателни критерии за определяне на възнагражденията. При намалени финансови резултати се намаля и съответното заплащане на членовете на съвета на директорите. Държим да отбележим, че възнагражденията на членовете на съвета на директорите в „Автомагистрали“ ЕАД винаги са определяни и изплащани в съответствие с действащата нормативна уредба. Дружеството е обект на множество проверки от различни контролни органи и не може да си позволи нарушения в тази връзка. Нещо повече, от момента на назначаването си до днешна дата членовете на съвета на директорите на дружеството не са ползвали полагащите им си представителни финансови средства за подпомагане на тяхната дейност.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца
  СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца

  Компанията „СпейсЕкс“ ще изстреля нов кораб „Дракон“ за третата мисия на астронавти на Международната космическа станция (МКС), съобщи ЮПИ. Екипажът ще се отправи към МКС

 • Пътищарите и МРРБ се разбраха
  Пътищарите и МРРБ се разбраха

  Добра новина: диалогът между държавата и пътищарите бе възстановен. Разговорите за уточняване на детайлите по отношение на плащанията към компаниите, които извършват дейности по текущ

 • Мега протест на пътищарите, от МРРБ искат диалог
  Мега протест на пътищарите, от МРРБ искат диалог

  Спирането на парите за поддържане на пътищата ще доведе до образуване на огромни ями през зимата, в които хиляди хора ще потрошат колите си, коментират

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us