Новини

От МРРБ обещаха: няма да се строи на Карадере

Ще бъдат предприети всички законосъобразни действия, така че плажът Карадере да не бъде застроен, обеща министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на среща с представителите на инициативата „Да спасим Карадере“ в края на юни. Ще препоръчаме на кмета на община Бяла да наложи строителна забрана за територията до влизането в сила на Общия устройствен план.

Павлова коментира пред представителите на инициативата, че изработването на Общия устройствен план на Бяла, област Варна, ще бъде възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а не от общината, като това може да стане до средата на месец юли, ако местната власт отрази в указания срок направените до момента бележки по проекта на заданието. При изработването му ще бъдат спазени всички изисквания на екологичното законодателство, каза още тя и допълни, че това включва и изготвяне на екологична оценка, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.

Беше коментирано и наличието на две кадастрални карти за Карадере, но причината е, че попада в землищата на две населени места – гр. Бяла и с. Самотино. Това няма да се отрази на специалния статут на „Карадере“ като плаж за екотуризъм, подчерта министърът.

Участниците в срещата се договориха представители на гражданската инициатива да участват в работна група съвместно с експерти на министерството, която да разгледа и предложи изменения в текстовете на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Целта е така да се прецизира нормативната уредба, касаеща устройственото планиране, така че тя да отговаря на съвременните екологични изисквания.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us