Новини

От МРРБ:

В 21 век, когато живеем в една нова реалност и в една нова Европа, не можем да разглеждаме образованието като самостоятелен сектор: то е една комплексна система и трябва да намираме добър баланс между образованието, интелектуалния капацитет и знанията и опита, който черпим от практиката и живия живот, каза министърът на МРРБ Лиляна Павлова при участието си във форума „Неравенство и образование – глобални тенденции и перспективи“ във Варна.

Развитието на потенциала започва още в най-ранна детска възраст и продължава през целия живот, не само по време на висшето образование, заяви министърът. Дигиталната революция и технологиите подкрепят каузата „lifelong learning“. Понякога студентите и децата знаят повече от своите преподаватели и родители, именно заради дигиталната революция, иновациите и новостите в технологиите. Това също така е и предизвикателство към поколенията и призив към възрастните да се включат в този процес, каза още Лиляна Павлова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us