Новини

От септември ще се дофинансират общинските пътища и улици от МРРБ

През септември 2023 г. ще започне подписването на споразуменията с общините за дофинансиране на общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура, които се реализират със средства от бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщиха от институцията. Анексите са за общините, които изпълняват поетите ангажименти. Проектите ще бъдат финансирани с остатъка от 50% за довършването им. Това стана ясно на проведената днес регулярна месечна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и ръководството на Националното сдружение на общините в Република България.

Потвърждавам ангажимента на МРРБ да дофинансира проектите, които се изпълняват, заяви министър Цеков.

Ще започнем да подписваме споразумения с тези общини, които са най-напреднали и са отчели първите 50% от стойността на одобрените обекти. Разглеждаме документите община по община, за да можем максимално бързо да подпишем споразуменията, каза заместник-министър Веселина Терзийска. Тя увери кметовете, че екипът на МРРБ е на разположение за провеждане на работни срещи за обсъждане на проблемните проекти.

Трябва да се направи проучване има ли шанс някои общини да не изпълнят обектите, обърна внимание министър Цеков.

Той обяви пред представителите на НСОРБ, че екипът на МРРБ има концептуална рамка за създаването на Фонд за общински инвестиции от 500 млн. лв., който се планира да заработи с финансиране от държавния бюджет от догодина. Андрей Цеков допълни, че предстои до общините да бъдат изпратени анкетни карти, чрез които да се изяснят най-приоритетните проекти и те да станат основа за планиране на инвестициите за следващата година. Регионалният министър призова кметовете да обмислят възможността по-големите общини с финансови възможности да кандидатстват пред фонда с проекти, по които да имат и самоучастие, а малките общини да се финансират на 100% от фонда.

По време на срещата беше обсъдено и изготвянето на концепциите за интегрираните териториални инвестиции, които ще се изпълняват по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Главният директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ Ася Станкова посочи, че големият брой концепции е радващ, защото ще даде възможност за избор, а това е логиката на инвестициите за сегашния програмен период. Тя допълни, че лимити на бюджетите могат да се коментират след като бъдат получени всички концепции. И в отговор на въпрос посочи, че заложените срокове за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции и за последващите процедури целят наваксване на допуснатото забавяне на Програма „Развитие на регионите“.

Споделям принципа, че инвестициите трябва да отидат за развитие на регионите, коментира Цеков.

Екипът на МРРБ и представителите на НСОРБ обсъдиха и необходимостта от отстраняване на явни фактически грешки от кадастъра. Заместник-министър Николай Найденов каза, че това ще бъде първата тема, която ще бъде поставена на възстановения Съвет по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us