Новини

Отиде си проф. Владимир Стойнов

Геодезически факултет при Университетът по архитектура, строителство и геодезия с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31 май 2020 г. ни напусна проф. д-р инж. Владимир Стойнов – дългогодишен преподавател в катедра „Висша геодезия“, ръководител катедра „Висша геодезия“, зам.-декан към Геодезически факултет.
Мъката ни е голяма за любимият преподавател на поколения геодезисти, за видният учен в областта на геодезията, за ерудита и човека с широка култура и голямо сърце проф. Стойнов.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се състои на 03 юни 2020 г. от 13 часа в църквата на Софийски централни гробища.

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us