Новини

Откритите при строителството на язовир „Луда Яна“ лалугери са преместени

96 лалугери, открити на дъното на строящия се по проект на министерството на регионалното развитие и благоустройството язовир „Луда Яна“, са преместени, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Смяната на местообитанието бе направено, тъй като досегашното попадаше в границите на строителната площадка на новия воден обект за питейни нужди. След планираното за 2019 г. завършване на язовира хабитатът на лалугерите ще се намира под вода.

Колонията е преместена от екип от учени на института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и от БАН на подходящо място в рамките на защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в района на Панагюрски колонии. Новият дом ще осигури всички необходими условия за оцеляване на лалугерите в дългосрочен план. За временни укрития на животните до пълната им адаптация на място бяха изкопани дупки, които да послужат за временни укрития. Последващият мониторинг показва, че те се приспособяват успешно.

Язовир „Луда Яна“ се изгражда в рамките на финансирания от Световна банка „Проект за развитие на общинската инфраструктура“. Той ще бъде с обем 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока 50 м. Към него ще бъдат изградени модерна пречиствателна станция за питейни води, довеждащи водопроводи и др. съоръжения. С пускането на язовира в експлоатация ще се осигури непрекъснатост на водоподаването и 45 000 души от Панагюрище, селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, както и мина „Радка” и площадките на „Оптикоелектрон” и „Асарел” ще получават чиста питейна вода.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us