Новини

Открито е производството по създаване на КККР на гр. Бяла

Със заповед на изпълнителния директор на АГКК е открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла, област Русе. До 15.10.2015 г. собствениците на имоти на територията на района са длъжни да означат на свои разноски границите им съгласно актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us