Новини

Откриват изложба „25 години България в Антарктида“ в БАН

В четвъртък (29 юни) от 11.00 ч. в Централната сграда на Българска академия на науките (БАН) ще се състои официалното откриване на фотоизложбата „25 години България в Антарктида”. Събитието е организирано от Българския антарктически институт (БАИ) по повод отбелязването на 25-та Юбилейна експедиция до Ледения континент.

Преди откриването на изложбата директорът на БАИ проф. Христо Пимпирев ще направи кратко представяне на дейността на България в Антарктика на заключителната сесия на Първата международна конференция по био-антиоксиданти и среща на младежката школа по био-антиоксиданти, организирани от Института по органична химия с център по фитохимия по покана на проф. Весела Кънчева.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители от 29 юни до 10 юли 2017 г. в централното фоайе на БАН – пл. Народно събрание, ул. „15 ноември“ №1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us