Новини

Отварят кандидатстването за евростипендии по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

От днес студентите ще могат да кандидатстват за стипендии за успех и специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година, финансирани по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Разликата с предишния програмен период е, че в тази фаза ще се отпускат стипендии за успех в 32 приоритетни професионални направления, в които се смята, че има дефицит на кадри. Сред тях е професионалното направление Архитектура, строителство и геодезия. Пълният списък се намира на сайта на проекта. Стипендии за специални постижения ще могат да получават студенти от всички професионални направления.

Срокът за кандидатстване и за двата вида поощрения е 30 май. Подробности на следният адрес: https://eurostipendii.mon.bg/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us