Новини

Парите за опазването на биоразнообразието отиват за табели


Парите за опазване на биоразнообразието, отпуснати по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), могат да отидат само за планове, информационни центрове и табели, предупредиха от коалицията „За да остане природа в България“. Според екоактивистите министерството на околната среда и водите е задало грешни приоритети на програмата, които не отговарят на целта й да опази защитените видове и местообитания и над 103 млн. евро, предвидена за финансиране на проекти за биоразнообразие, могат да отидат в погрешна посока.

По програмата могат да кандидатстват общини, неправителствени организации, дирекции на паркове, а до края на юни нямаше одобрени проекти, защото готовите бяха в процедура на оценяване.

Според плана за изпълнение на ОПОС за 2009 г. над 15 млн. лв. ще бъдат дадени за изготвянето на планове за управление на четири защитени местности – националните паркове „Рила“ и „Централен Балкан“ и природните паркове „Българка“ и „Беласица“. Еколозите обаче подчертават, че за конкретни дейности по опазване на видове и хабитати в цялата страна от еврофондовете ще бъдат отпуснати около 19 млн. лв. за 16 проекта в национални и природни паркове, което сравнено с 15-те милиона лева показва силен дисбаланс между финансирането на плановете за управление и реалната работа по изпълнението им.

Парите, отпускани за изграждане на екопътеки, информационни центрове и поставяне на табели, са  увеличени и вече са цели 75% от общата стойност на проектите, което измества фокуса на програмата и се ощетяват реалните дейности. От министерството се аргументираха, че самите изпълнители са искали повече пари.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us