Новини

Парламентът прие на първо четене промени в ЗУТ

На днешното си заседание Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията в общо пет законопроекта. Проектните промени бяха внесени от парламентарните групи на „Обединени патриоти“, ГЕРБ и Министерски съвет.

Законопроектите предвиждат облекчаване на административната тежест при издаване на удостоверение за извършване на дейностите по строителен надзор; служебно представяне на административния орган изходни данни и информация, необходими при разработването на устройствени планове и инвестиционни проекти от експлоатационните дружества, предоставящи услуги в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването и газификацията; изчистят противоречия между ЗУТ и Закона за камарата на строителите.

Четвъртият законопроект предвижда отстраняване съществуващите в ЗУТ непълноти, противоречия и неточности относно функциите и правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола върху преместваемите обекти в имоти – държавна собственост или в имоти, съсобствени между държавата от една страна и физически и/или юридически лица от друга. С последния законопроект се оптимизират процедурите по изграждане на обектите на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община.

Проектозаконите за промяна на ЗУТ първоначално бяха шест, но един от тях бе оттеглен по време на заседание на комисията по регионална политика и местно самоуправление.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us