Новини

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията, с които се удължава с две години срокът за строене в неурегулирани територии. „3а“ предложението гласуваха 110 народни представители, а 30 се въздържаха. Ако бъдат приети промените и на второ четене, срокът ще се удължи от 1 януари 2019 г. до 1 януари 2021 г. Предложените промени имат за цел да се отложи влизането в сила на измененията от закона, с които се въвеждат изисквания за наличие на общи устройствени планове във всички общини. Сред мотивите за промяната е това, че в голяма част от общините все още не са налице одобрени и влезели в сила общи устройствени планове, като причините за забавяне на процедурите са от различен характер – оспорване на избора на изпълнител, затруднено набавяне на необходими данни и информация за устройството на съответната територия, продължително обществено обсъждане и др.

Срокът за предложения преди второ гласуване е 17.12.2018 г. Законопроектът е достъпен на интернет страницата на Народното събрание на адрес: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156803/.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us