Новини

Парламентът разреши на АПИ да започне ремонтите в цялата страна

Агенция „Пътна инфраструктура“ може да започне текущото поддържане на пътищата и довършването на всички започнати ремонти. Това стана възможно след днешното решение на Народното събрание. То разреши на АПИ да възлага нови ремонти по действащите договори за поддържане на републиканските пътища, както и дейности по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци.

„Веднага след приемането на решението на Народното събрание разпоредихме на Агенция „Пътна инфраструктура“ да направи незабавно организация за започване на ремонтите в цялата страна“, заяви след гласуването зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев.

Агенцията ще може да възлага ремонти по действащите в момента договори, докато сключи новите тригодишни контракти след проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки. За целта Народното събрание разреши на АПИ да сключи допълнителни споразумения по сегашните договори със срок на действие до 30 септември 2022 г. Междувременно АПИ вече обяви новите търгове по ЗОП за текущо поддържане на републиканската мрежа.

С решението си народните представители разрешиха на Агенция „Пътна инфраструктура“ и да завърши всички започнати през миналата година, но недовършени ремонти. Така започнатите и консервирани в момента близо 280 обекта в цялата страна реално ще могат да бъдат завършени. Такива са някои критични обекти като първокласният път Ботевград – София през прохода Витиня, по който в момента преминава тежкотоварният трафик над 12 тона, ремонтът на тръбата за София на тунел „Ечемишка“ и на виадукта при 34-ти км на АМ „Хемус“, ремонтът на пътя София – Самоков, за който в АПИ постъпват всеки ден редица сигнали и протестни писма, че не се работи.

Депутатите одобриха още реда за изплащане на дължимите средства към пътностроителните фирми, натрупани до момента. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати 50 на сто от всички задължения по изпълнени дейности, сертифицирани до влизане в сила на решението. АПИ ще плати и всички задължения по договорите за ограничителни системи, пътни знаци и маркировка. Средствата ще се отпуснат от бюджета на пътната агенция за 2022 година.

Останалата дължима сума към пътните фирми ще се разплати след решение на Народното събрание въз основа на доклад на междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности и на становище по този доклад на регионалната комисия в НС.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us