Новини

Първа спирка на Observe Caravan – в София през март


Първият семинар по проекта Observe Caravan се състоя в София на 1 март. Както самите организатори твърдят: идеята е проста – за да се осъществи ефективно пренасяне на технологични решения, най-добре е да отидете при хората, на място. На срещата участваха 58 души от 15 страни, работещи в частния и обществения сектор.

Целта на инициативата е разпространение на познанието, увеличаване на уменията на местни учени, специалисти, мениджъри и служители, които се занимават с пространствена информация, което да прерасне в по-нататъшно сътрудничество между физическите лица и институциите на Балканите.

Семинарът беше разделен в четири сесии. В първата сесия координаторът на проекта Петрос Патиас от Солунския университет представи целите на проекта OBSERVE. Патиас обясни необходимостта от единна система за координация в Балканските страни и необходимостта от ангажираност на местните власти за общи действия. Манос Балтсавиас представи традициите в събирането на данни за промените, настъпили на земята. Повече от 40 години има събрани данни за пожари, наводнения, изсичания на гори. Същевременно технологиите непрестанно се развиват и подобряват. Милан Конечни обърна внимание на пропуските при управлението на кризи.

Във втората сесия Румяна Вацева от УАСГ представи напредъка на България в наблюдението на земята. Тя запозна участниците с основните институции, отговорни за устойчивото развитие в събирането и оперирането с геопространствена информация.

Готфрид Шварц от Германския аерокосмически център запозна аудиторията със съществуващите и бъдещите проекти за събиране и структуриране на данни в Европа и връзката им с Балканския регион.

В третата сесия Сиси Златанова от техническия университет в Делфт се фокусира върху предизвикателствата пред Балканския регион за събиране и обмяна на информация. Тя показа действащи системи в европейските страни, като обърна внимание на възможностите, които дават добре структурираните 3D данни. Важно условие за добра работа е възможността те да се споделят.

Разработката на Антоанета Францова от Центъра за аерокосмически изследвания демонстрира ползите от работата на центъра за превенцията на бедствия с конкретни примери от изминалите години. Центърът е създаден през 2007 г. и е първият в България, който получава информация от сателити в реално време.

Харалампос Георгиадис представи напредъка на Гърция в овладяването на горски пожари.

Двамата лектори от четвъртата сесия на семинара – Николай Зафиров от българската Агенция по околна среда и Загорка Госпавич от Сърбия представиха резултатите от направеното до момента в двете държави, създадения софтуер.

Всички представени материали са достъпни на www.observe-fp7.eu и на www.pers.topo.auth.gr/sofia/sessions.html.

Следващата спирка на Observe Caravan e в Белград, Сърбия на 17 май.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us