Новини

Първият национален семинар по програма Коперник на ЕС ще се проведе в София

На 22 и 23 ноември 2018 г. ще се проведе първият национален семинар по програма Коперник. Организаторите канят всички заинтересовани държавни, местни администрации, научен сектор, МСП, индустрия и неправителствени организации за участие в него.

На този семинар присъстващите ще получат детайлна информация за статуса на програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник, начините за достъп до данни и услуги от нея, както и ще се срещнат и с други български организации с опит в прилагането на данни от програмата.

Събитието се организира от представителите на Copernicus Academy и Copernicus Relays в България – Институт за космически изследвания и технологии – ИКИТ-БАН и сдружение GEO Polymorphic Cloud, с подкрепата на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката в България.

Форумът включва обучителна сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата и семинар с информационна част за програма Коперник и възможностите за наука, бизнес и иновации с нея, както и представяне на конкретни приложения с Коперник на български организации в различни сфери на практиката.

Участието в събитието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация на адрес: https://cope4bg2018.copernicus.bg/. Желаещите да изнесат презентация по една от темите на събитието могат да го направят, като подадат заявка при регистрацията до 15.11.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us