Новини

Павлова: България ще има своя единен, дигитален и многопластов кадастър

България ще има своя единен, дигитален и многопластов кадастър. Това заяви във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, по време на пресконференция за измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, касаещи съвместната работа с Министерството на земеделието и храните по заложените цели на реформата.

Двете отговорни министерства организират първата национална работна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и областните дирекции „Земеделие”, която се проведе във Варна. По време на форума са обсъдени промените в ЗКИР, с които се ускорява покриването на страната с кадастрална карта, което се очаква да достигне около 90%. Павлова припомни, че към момента държавата е покрита едва на 22% с кадастър. Процесът по преобразуване на КВС в кадастър ще ангажира екип от общо 650 души, 340 от които са служители на АГКК.

Реформата в кадастъра ще струва 12 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 -2020 г. В тях са включени измервания, развитие на картата и изчистване на грешките. Срокът за реализацията на промените е две години.

След промените кадастърът ще включва подземната и надземна инфраструктура, като първият етап е така наречения 2D кадастър, а перспективата е в бъдеще той да стане 3D и 4D, уточни Павлова.

Измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър бяха приети на първо четене в Народното събрание на 13.05.2016 г. Предстои второто гласуване, като междувременно има внесени три предложения за промяна в проектозакона.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us