Новини

Пет дни до първия геодезически събор

Остават само пет дни до първия геодезически събор. Браншовите организации се обединиха зад идеята за провеждане на подобно мероприятие и се заеха с подготовката още в началото на декември миналата година. Желаещите да участват могат да се регистрират на адрес: https://tumblr.us12.list-manage1.com/subscribe?u=dd6afecf83206d9ec24927aab&id=6f7599d841

Съборът ще се състои на 6 февруари 2016 г. в сградата на ФТНС на адрес гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 108. Вижте и дневният ред към момента:

8.30-9.30 Регистрация

9.30-10.10 – Встъпителни думи на председателите на браншовите организации

10.10-10.30 – Думата е на гостите. (Покани са изпратени до АГКК, ВГС и МРРБ)

10.30-13.00 – Сутрешна сесия “НАСТОЯЩЕ”

Теми за обсъждане:

Анализ на състоянието на сектора в България

Състояние на кадастралната карта и точките от ГММП и РГО, след преминаване към Координатна с-ма 2005 кадастрална

Състояние на Държавната височинна и гравиметрична мрежа;

Състояние на Карторафията

Мястото на АГКК – МРРБ, МЗХ

Начини за създаване на КК и КР при използване на информация от КВС

10.20-11.30 Първа сесия

Изказвания, Предложения

11.30-12.00 Кафе пауза

12.00-13.00 Втора сесия

Изказвания, Предложения

Обобщение на предложенията от сутрешната сесия

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00-17.30 Следобедна сесия „БЪДЕЩЕ“

Теми:

Необходима ли е реформа в АГКК;

Необходими промени в карткосорочен план;

Принципи в Дългосрочна стратегия за развититето на геодезията в България

14.00-15.30 Трета сесия

Изказвания, Предложения

15.30-16.00 Кафе пауза

16.00-18.30 Четвърта сесия

Изказвания, Предложения;

Обобщение на предложенията;

Организаторите си запазват правото на промени.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us