Новини

Плащането на тол таксите ще става през БОРИКА

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host). По този начин се осигурява свързване на изчислителната система (host-system), обслужваща ПОС устройствата на АПИ и изчислителната система на БОРИКА за обслужване на плащания с платежни карти на територията на България, се посочва в съобщението от АПИ.

Процедурата е по договаряне без предварително обявление по ЗОП – чл. 18 ал. 1 т. 8, тъй като поръчката може да се реализира само от „Борика“ АД, въз основа на изключителните права на дружеството, съгласно издаден лиценз от БНБ. Прогнозната стойност на поръчката е 7,2 млн. лв. без ДДС и е за срок от 3 години.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us