Новини

Помпей възкръсва от пепелта

Погребаният в следствие на вулканично изригване през 79 г. след Христа град Помпей ще бъде реставриран отново. Археологическият обект беше заплашен от изключване от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО заради лошото състояние, в което се намираше. На територията му бяха установени срутвания, кражби и плячкосвания.

За реставрирането на древния римски град са отделени 130 млн. евро, 96 млн. от които са от европейски фондове. В момента се работи на 35 отделни места на територията на Помпей. Работата по опазването е онагледена с изложба, в която са показани първите отливки на овъглените от вулкана жертви. До края на септември се предлагат и нощни посещения, придружени с лекции, филми и конференци.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us